09 november 2022

CDA Voorschoten bezoekt landelijk congres

Op de vroege zaterdag op 5 november bezocht een vijfkoppige delegatie uit Voorschoten het CDA-congres in Nijkerk. Het congres was drukbezocht met zo'n 1000 leden die aanwezig waren en werden begroet bij de ingang door enkele belangengroepen die folders uitdeelden. Eenmaal binnengekomen was het een volle bak. Een keur aan prominenten waren aanwezig waaronder Kamerleden, ministers, oud-ministers, gedeputeerden, statenleden. Ook het CDA-statenlid van onze eigen regio Moniek van Sandick was erbij en heette de Voorschotense leden van harte welkom.

In de ochtend was er ruimte voor diverse inhoudelijke sessies. De Voorschotense leden namen deel aan sessies over campagne voeren. Ook waren er bijeenkomsten over migratie, defensie en bijvoorbeeld Europa. Het was een zeer interessante bijeenkomst. Afdelingsvoorzitter Willem Snoeker vatte het ochtend deel samen als inhoudelijk, met een goede sfeer en een prettige gedachtenuitwisseling.

Tijdens de lunch is gesproken met fractievoorzitter van de Tweede Kamer Pieter Heerma. Het was een kort en goed gesprek. Na afloop daarvan ging de afdeling met Heerma op de foto. Aan het eind van de middag sprak partijleider en Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra de aanwezigen toe. In een vlammend betoog wees hij op het gemeenschappelijk belang. Hij hekelde de afbraakpolitiek van sommige politici en benadrukte dat er juist in deze tijd meer is dat ons bindt dan dat ons van elkaar verdrijft. In enkele woorden samengevat: minder ik en meer wij.

Na afloop was er een korte gezellige borrel waar nog kort het gesprek met Hoekstra kon worden aangegaan. "Ik ken u nog van het vorige bijeenkomst", waren de woorden van Hoekstra toen hij met onze afdelingsvoorzitter in gesprek ging. Al met al keek de afvaardiging terug op een positief, inhoudelijk en mooi congres. De steen is gelegd voor de campagne die straks in februari en maart zal losbarsten. Wan in maart volgend jaar zal er weer gekozen worden voor een nieuwe Provinciale Staten. CDA Voorschoten gaat er voor. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.