04 oktober 2022

CDA zoekt samen met verenigingen oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen

Voorschoten heeft een bruisend verenigingsleven met talloze actieve leden, waar wij trots op kunnen zijn. Verenigingen zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. Binnen onze verenigingen sporten, spelen en leven we samen. Initiatieven van onderop zijn het cement van onze samenleving.

Maar verenigingen hebben het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, kampen met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden, ervaren regeldruk en maken steeds hogere kosten voor energie. Met als risico dat contributies omhoog dreigen te gaan en ledenaantallen omlaag.  

CDA Voorschoten is voortdurend in gesprek met onze verenigingen om te horen hoe de gemeente kan ondersteunen. Er is nu ook een landelijke CDA campagne van start gegaan om verenigingen en vrijwilligers weer centraal te stellen, te ontzorgen en ondersteunen: Vereniging Nederland. Het is de bedoeling om knelpunten en ideeën te verzamelen waar de politiek, landelijk en lokaal, mee aan de slag kan.

Bestuurders en vrijwilligers van verenigingen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun ervaringen en problemen te delen door middel van de enquête en het meldpunt op de website www.cda.nl/vereniging-nederland.

U kunt zich natuurlijk ook rechtstreeks tot CDA Voorschoten wenden, bijvoorbeeld door een mail te sturen naar Bas van Benschop ([email protected]) of een van de raadsleden van het CDA.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.