18 maart 2023

Zorgvuldig, open en met tempo: de stappen naar een nieuwe CDA-wethouder in Voorschoten

Op 7 maart diende voormalig CDA-wethouder René Zoetemelk wegens gezondheidsredenen zijn ontslag in. We gaan Renés enthousiasme en benaderbaarheid ontzettend missen. Maar het is voor Voorschoten van het grootste belang dat er een stabiel bestuur is. Daarom is CDA Voorschoten direct begonnen met de stappen voor een opvolger. Dat gaan we als CDA Voorschoten samen doen.

Als CDA zetten in op zorgvuldigheid, maar willen ook dat er zo snel mogelijk een nieuwe wethouder komt. Gepaste snelheid dus, maar wel zorgvuldig. De fractie heeft daarom een profiel opgesteld voor de nieuwe wethouder. Dat profiel kunt u hier terugvinden. CDA vindt het belangrijk om te kiezen voor stabiliteit, ervaring en ook iemand die voor vernieuwing kan zorgen.

Tot en met 25 maart is het mogelijk om te solliciteren voor de functie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren. Een commissie die bestaat uit vertegenwoordiging van zowel fractie als bestuur van CDA Voorschoten zullen vervolgens gesprekken gaan voeren met kandidaten.

Uiteindelijk hopen wij zo snel mogelijk een geschikte opvolger te vinden. Zo heeft Voorschoten weer snel een compleet college. Gedurende de hele periode is het onze ambitie om zo open mogelijk te communiceren. Openheid van bestuur is voor ons een groot goed. Als CDA willen we hierin een voorbeeldfunctie laten zien. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we daarover direct en open over naar buiten treden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.