11 mei 2021

CDA en Groen Links Zoetermeer: "Betaal schulden gedupeerden toeslagaffaire af"

CDA en GroenLinks Zoetermeer:

“Betaal schulden gedupeerden toeslagaffaire af”

ZOETERMEER - De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van toeslagenouders die in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De Zoetermeerse CDA en GroenLinks fracties sluiten zich daarbij aan; het duurt te lang. Ze doen een dringende oproep aan het college: Help de gedupeerden van de toeslagaffaire en betaal hun schulden af.

“Voor de Rotterdamse gezinnen is het fantastisch nieuws dat hun schulden overgenomen worden door de gemeente”, aldus CDA-raadslid David Weekenstroo. “Het zou mooi zijn als het Zoetermeerse college ook bereid is om dat in onze stad te gaan doen. Dat willen we graag weten en daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld. We willen weten of het college bereid is schulden van toeslagenouders die in een schuldentraject bij de gemeente zitten kwijt te schelden of over te nemen.”

Hulp nodig
GroenLinks-raadslid Pauline Mullholland vult aan; “Daarnaast hopen we ook te bereiken dat gedupeerden zich eerder gaan melden als ze ondersteuning of hulp van de gemeente nodig hebben. Het zou de ouders enorm helpen als de gemeente bereid is de financiële risico’s te dragen in afwachting van een mogelijke landelijke regeling.”

‘Nee’
Beide raadsleden zijn daarnaast erg benieuwd of tot dusver alleen de 99 ouders die erkend zijn als gedupeerde van de toeslagenaffaire geholpen worden, of dat ook om de circa 350 andere ouders gaat. Mullholland: “We hebben niet kunnen achterhalen hoeveel gedupeerde ouders er tot op heden zijn bereikt en hoeveel ouders bijvoorbeeld ‘nee’ hebben gezegd tegen de aangeboden hulp van de gemeente.”

Schriftelijke vragen

Schulden en hulp ouders Toeslagenschandaal

De gemeente Rotterdam gaat komende week nog de schulden afbetalen van toeslagenouders die in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De gemeente wil daar niet op wachten zo is te lezen op de site van de NOS.1 De Zoetermeerse CDA en Groenlinks fracties sluiten zich aan bij deze opvatting: het duurt te lang.

In Zoetermeer zijn 447 inwoners die zich gemeld hebben als gedupeerde van het Toeslagenschandaal. Slechts 99 daarvan zijn tot op heden erkend als daadwerkelijk gedupeerde en daarmee recht hebben op de compensatie vanuit het Rijk. Dit betekent dat circa 350 inwoners nog niet geholpen worden.

Eveneens zijn er helaas 74 gedupeerden die geholpen worden en stond er in het meest recente memo van 20 april niks over de klachtafhandeling waarover in een eerder memo gesproken werd.

De fietser was een succesvolle pilot. Deze of een vergelijkbare opzet had voor contact kunnen zorgen tussen de gemeente en de inwoner door eropuit te gaan. In de wijken werken en daarmee dicht bij de inwoner staan is belangrijk bij het vroegtijdig op- én aanpakken van simpele maar ook complexe problemen.

De beide fracties hebben zorgen over het bereik en bereidwilligheid van gedupeerden, het tempo van afhandeling en willen graag van het college weten of er meer gedaan kan worden om onze inwoners uit deze moeilijke situatie te krijgen.

De Zoetermeerse CDA en Groenlinks fracties hebben over bovenstaande de volgende vragen:

1. Van de 74 gedupeerden die geholpen worden door de gemeente hoeveel daarvan zijn (nog) niet aangemerkt als gedupeerden? In andere woorden worden tot op heden alleen gedupeerden die als zodanig erkend zijn (dus onderdeel van de 99) door de belastingdienst geholpen?

2. Gaat de gemeente actief alle 447 gedupeerden benaderen of zijn tot op heden alleen de ouders benaderd die erkend zijn als gedupeerde van het toeslagenschandaal? In aanvulling daarop hoeveel gedupeerden zijn er nu in totaal al benaderd?

3. Is het college het met de fracties eens dat als er 20 mensen in een maand gebeld worden het ongeveer een jaar zal duren voordat alle inwoners die zich als gedupeerde gemeld hebben daadwerkelijk gebeld zijn. Hoe kan dit proces versneld worden?

4. Het is goed om te lezen dat gedupeerden de opstelling van de gemeente waarderen en daar is veel waardering vanuit ons voor. Het belang om in de wijken dicht bij de inwoner te staan wordt hiermee extra benadrukt. Kan het college wel verklaren waarom er zo weinig mensen zich hebben gemeld nu er meer mensen gesproken zijn?

5. Wordt er bij gedupeerde ouders nagevraagd hoe de gemeente mogelijk andere ouders zou kunnen bereiken? Bij de fractie komen signalen binnen dat gedupeerden niet snel bereid zijn om hulp te vragen wellicht kunnen andere ouders daarbij voor meer inzicht zorgen zodat de gemeente de mogelijk toch gewenste ondersteuning kan bieden.

6. Leven met schulden betekent vrijwel altijd ook een ongezondere levensstijl en vraagt ook ondersteuning of hulp van de gemeente. Welke mogelijkheden heeft het college om schulden over te nemen of gemeentelijke schulden kwijt te schelden? In het memo van 20 april wordt er het een en ander over beschreven maar wat kan de gemeente nu echt zelf al doen op dit gebied zonder de besluiten vanuit landelijk af te wachten?

7. Is het college bereid vooruit te gaan lopen op kwijtschelding van (gemeentelijke) schulden om de ouders op korte termijn al verder te helpen indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de positie van de gedupeerde en hun gezin? Graag een toelichting?

8. Is het college bereid om in navolging van Rotterdam de (private) schulden en daarmee de financiële risico’s over te nemen vooruitlopend op een mogelijke landelijke regeling op dit gebied? Is het college daarmee ook bereid om de financiële risico’s te dragen voor het overnemen van deze schulden?

9. Wat is de status van de afhandeling van de klachten? Wij krijgen signalen door dat dit deel niet echt vlot en gedupeerden zelf acties ondernemen om beweging te krijgen in de afhandeling van hun klacht.

 

Namens de CDA-fractie:               Namens de GroenLinks-fractie:
David Weekenstroo                       Pauline Mulholland

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.