22 februari 2022

Hoogste tijd voor 'gezond-verstandbeleid' jeugdzorg

ZOETERMEER – Het CDA Zoetermeer is de discussie over de extra budgetten voor de jeugdzorg zat. “We willen niet alleen maar wachten op geld uit Den Haag. Het wordt tijd voor een ‘gezond-verstand-beleid’”, aldus fractievoorzitter Veronique Frinking. “We besparen belastinggeld door mensen op maat verder te helpen. Soms is dat buiten de gebaande paden, vaak heel verstandig voor het huishoudboekje van de stad en altijd goed voor wie hulp nodig heeft.” 

Natuurlijk staat goede hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen en gezinnen centraal voor het CDA Zoetermeer. Maar dat betekent niet dat alles kan en zeker niet tot in lengte der dagen. “De financiële tekorten in de jeugdhulp zetten al jaren de gemeentelijke begroting enorm onder druk. We bieden onze kinderen de hulp die ze verdienen, maar dat gaat ten koste van de rest van de stad. Dat moeten we beter regelen voor onze inwoners,” vindt Frinking. “Daar staan we voor. Het Rijk moet natuurlijk zorgen voor voldoende geld om het jeugdbeleid uit te voeren, maar het is ook onze taak om alles in het werk te zetten en op eigen kracht, vanuit goede zorg, het tij te keren.” 

Gezond verstand
Het CDA Zoetermeer wil veel beter en pragmatischer kijken naar wat werkt in de jeugdzorg en samen met het gezin een passende oplossing bedenken. “We moeten meer ons gezond verstand gebruiken, maar ook grenzen stellen aan de jeugdzorg. Niet iedereen die aanklopt krijgt vanzelfsprekend zorg. Sommige problemen zijn echt het pakkie-an van ouders en jongeren zelf. Als het nodig is, krijgen jongeren hulp, dat staat buiten kijf. Maar dan moet het wel gaan om een behandeling of hulp die werk, om zorg die effectief bewezen is. Als iets niet werkt, moeten we er mee stoppen,” zegt fractievoorzitter Frinking. “Hulp wordt ook niet oneindig voortgezet. Goed is goed genoeg, klaar is klaar.” 

De wijk in
Volgens het CDA Zoetermeer is het daarbij ook noodzakelijk om te kijken of de jeugdzorg beter kan worden georganiseerd. “Wij willen de problemen van jongeren en gezinnen in de wijken aanpakken. De oplossingen zoveel mogelijk zoeken in het dagelijks leven. Jeugdzorgmedewerkers kijken bijvoorbeeld wat een school of een sportvereniging aan ondersteuning kan bieden. Hulp uit de eigen omgeving van een kind is zo belangrijk. Zo wil het CDA Zoetermeer stap voor stap toewerken naar een betere jeugdzorg die verstandiger is voor het huishoudboekje van de sta en altijd goed is voor wie hulp nodig heeft.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.