Harry Medema

Penningmeester

Missie

De overheid is er om orde tot stand te brengen, om kwaad te bestraffen en om rechtvaardigheid te bevorderen. Ik meen dat wij dat uit de Bijbel kunnen afleiden. Dat vraagt in de dagelijkse praktijk veel doordenking en uitwerking en leidt wat mij betreft tot een dienende overheid, waar burgers vertrouwen in mogen hebben. Vanuit dat perspectief bijdragen motiveert mij. Immers, dat vertrouwen is voor velen niet meer vanzelfsprekend, en helaas niet zonder reden. Die dienende overheid heeft het nodig om leidende beginselen te hebben voor haar handelen. Het CDA heeft een poging gedaan om daar handen en voeten aan te geven. Telkens weer vraagt dat een actuele herijking en toetsing. Met vallen en opstaan.

De overheid komt in verschillende gedaantes tot ons. Rechtsstatelijk, politiek, en in de uitvoering. Binnen wettelijke kaders dienen politiek en ambtenaren dus de democratische rechtsorde. Het samenspel daartussen is dus van groot belang. Ik heb het altijd boeiend gevonden in dat samenspel te werken. Jarenlang op rijksniveau, maar de gemeente is een steeds belangrijker speler geworden in beleid en overheidscontact met de burger. Daarom is het goed dat ook op lokaal niveau de politieke vertaalslag telkens wordt gemaakt. Het CDA heeft daar waardevolle handvatten voor. Natuurlijk zijn er problemen in het hier en nu. De oplossingen kunnen voor de hand liggen, maar voor de grotere thema’s rond onderwijs, wonen, zorg, veiligheid, bestaanszekerheid, etc. moet je een visie hebben waar het heen moet. Dáar moet je beleid aan ijken, hoe lastig soms ook voor de korte termijn. Op die manier werk ik graag aan een betrouwbare, stabiele en op de toekomstgerichte lokale overheid.

Blik op de toekomst met twee benen in het heden. Goed doordacht beleid, dat samen-leven stimuleert, en oog heeft voor hen die daarin niet mee kunnen komen. Daarmee bouwt de overheid aan goed bestuur.

 

Harry's paspoort

  • Is geboren in het mooiste dorp van Nederland: Winsum;-).
  • Is via Groningen, Den Haag, Tilburg en Veldhoven geland in Zoetermeer. Gewoond in het Dorp, Rokkeveen-West, Noordhove (Boomgaard), Driemanspolder, en recent weer in het ‘oude Dorp’.
  • Heeft na de HEAO-Bestuurskunde in Groningen Juridische Bestuurswetenschappen in Tilburg gestudeerd.
  • Zijn ambtelijke loopbaan heeft hem geleid naar het Ministerie van Financiën, naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en via interim en adviesrollen bij de Algemene Bestuursdienst naar de Raad van State. Sinds 2023 is hij als Top Consultant werkzaam bij Vanberkel Professionals in Zoetermeer, een bedrijf voor de brede publieke sector.
  • Naast zijn ambtelijke loopbaan is hij sinds 1993 bestuurder (Voorzitter College van Bestuur) van de St. School met de Bijbel in Den Haag, met basis- en peuterscholen in de Schilderswijk en Morgenstond. Het zijn open scholen met een open Bijbel.

Wist je dat Harry

  • Sinds zijn laatste verhuizing (van een appartement naar weer een huis) meer groene vingers blijkt te hebben dan ooit gedacht;
  • Graag meer zou willen lezen ter ontspanning;
  • Scandinavische en Engelse series doorgaans het leukst vindt;
  • Een enthousiast kampeerder is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.