12 november 2023

Begroting 2024 door het CDA!

Bestaanszekerheid lijkt iets nieuws in Den Haag maar dat is het voor het CDA in Zwijndrecht zeker niet!

Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid: een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, zorg, toegang tot onderwijs en een buffer voor onverwachte uitgaven. Dit is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor veel Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor het welzijn van alle mensen en voorkomt problematische gevolgen.

We leven in een onzekere tijd, wereldwijd, en ook in Zwijndrecht, we hebben als gemeente hier een grote verantwoordelijkheid in. Hierbij wijsheid voor Zwijndrecht vanuit het CDA:
  
Een sluitende begroting ligt voor, complimenten voor het vele werk aan het college en ambtenaren.
Een begroting waarbij ook het CDA vindt dat een paniekstand voor bezuinigen niet nodig is, zoals bij gemeenten om ons heen. Laten we ook afwachten wat de verkiezingen ons brengen.

Zwijndrecht mag wel als een Pilot voor 2 jaar reserves in zetten voor realisatie van een flink deel van ons ambitieuze raadsprogramma met goedkeuring vanuit Den Haag: Voorzitter compliment hiervoor en specifiek voor de man met de knip!
Dit is ontstaan vanuit een raadsbrede motie bij de kadernota "baas in eigen portemonnee" eigenlijk net als thuis, daar gebruik je toch ook indien nodig je verjaardagsgeld voor het betalen van je energierekening. 

Qua financiën blijven de uitgaven WMO en Jeugdzorg spannend, ook kan het niet zo zijn dan de gemeente zelf moet toeleggen op het verstrekken van uitkeringen. Dit moet wat het CDA betreft echt vanuit Den Haag komen, laten we die Haagse koe eens goed bij de horens vatten, u bent goed op weg. Compliment daarvoor.
 
Zorgen zijn er bij het CDA betreft de financiële positie van de gemeente, uit de prognose blijkt, kijkend naar de toekomst een te lage solvabiliteit en een structureel exploitatietekort.
Goed om reserves tijdelijk in te inzetten voor de verdere ontwikkeling van Zwijndrecht. Maar we moeten wel het oog op de toekomst houden om ellende te voorkomen.
Wat het CDA betreft houden we de lasten voor de inwoner laag, zeker in deze tijd, zo laag als mogelijk en financieel verantwoord, dit is terug te zien in vergelijking met andere gemeenten. De woonlasten stijgen in Zwijndrecht minder hard dan de inflatie en minder hard dan in omliggende gemeenten. 
 
Zo blijft in Zwijndrecht de rioolheffing voorlopig gelijk en hebben we op initiatief van het CDA ervoor gekozen om de prijs van klepopeningen voor de vuilniszak niet te verhogen.

Er is bij deze begroting geen ruimte voor extra structurele uitgaven, dit vraagt ons creatief en out-of-the-box te blijven denken.

Zoals bijvoorbeeld voor het tekort aan binnensport ruimte, hiervoor dient het CDA de motie "Meer sport voor geen geld in".

Met geld is ook niet alles te koop, zo pleit ook het CDA al geruime tijd voor behoud van het politiebureau, maar dit blijkt nav een motie CDA en ABZ met financiële steun alleen niet op te lossen. Wij doen nogmaals een beroep op de portefeuillehouder om behoud politiebureau bij de korpschef aan te geven. 
Zeker gezien de mate van onveiligheidsbeleving bij analyse veerkrachtige buurten waarbij we de negatieve trend nog niet hebben kunnen doorgebreken.

Betreft Veerkrachtige buurten maken wij ons zorgen over de grote afhankelijkheid van externe financieringen als subsidies. Voor inzicht en plan B dienen wij samen met D66 hiervoor een motie in.

Ook veerkrachtig blijkt Een Rookvrij leven voor iedereen, u heeft hiervoor 400.000 ontvangen, forse subsidie wat gaat u daarmee doen? Gaat u langs de deuren asbakken ophalen of overlast sigarettenpeuken aanpakken bij winkelcentra of kunnen we dit op een of andere manier inzetten voor Veerkrachtige wijken, waar het CDA veel belang aan hecht. 
 
Bij een beschouwing van wat gaat goed, hoort ook nog wat kan beter, neemt u deze kanttekeningen ook ter harte:
 
Deze zitten in de hoek van communicatie, belangrijk voor bouwen aan vertrouwen:

Zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen Zonnepark, het CDA had graag gezien dat u betreft voortgang in deze ons tussentijds op de hoogte had gehouden. Overigens geldt dit geldt ook voor de ontwikkeling van het nieuwe Veerplein.

En dan HOOGSPANNING! Ook hier ziet het CDA een actievere rol voor de gemeente betreft de nieuwe hoogspanningsverbinding, hiervoor dienen wij samen met D66 de motie “Hoogspanning” in. 

Bij diverse middel en grote bouwprojecten is er ruis op de lijn dat voor vertraging zorgt, hier is er behoefte aan proces en rolduidelijkheid. Ook hiervoor dienen wij een motie in.

Zeg wat je doet, doet wat je zegt, ook naar de inwoners toe, zo krijgt u nog steeds de gemeentegids 2020 bij de balie als u erom vraagt. Hier heeft het CDA eerder naar gevraagd. Hoedan! 
Indien nodig dienen wij ook hiervoor een motie in.

U stuurde de inwoners ook een brief betreft het verplaatsen van het schip waar mensen uit Oekraïne opgevangen worden. Datum is passe. Nu blijkt de Strooppot niet diep genoeg.

Overigens, wat wordt er van ons verwacht betreft opvang? Met elkaar afgesproken dit te communiceren toch?

Johan Limberger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.