26 mei 2023

Nieuw afvalbeleid en overlast, CDA stelt vragen!

Foto's website Kieslijst

Dit jaar is het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan ingegaan. Inwoners betalen nu, naast het basistarief, een tarief per klepopening. Bij invoering van dit nieuwe beleid heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het waarschijnlijk zou gaan gebeuren dat er meer afval naast de containers terecht zou komen vanwege het betalen per klepopening.

Dit is een van de belangrijkste redenen geweest dat wij als Raad extra budget beschikbaar gesteld hebben voor de handhaving en toezicht bij het dumpen van afval in andersmans container en naast de ondergrondse containers. Ook hebben we extra budget beschikbaar gesteld voor de communicatie en het (tijdelijk) inzetten van afvalcoaches.

Via verschillende kanalen bereiken inwoners ons met klachten en foto’s van afval dat naast de ondergrondse containers is neergezet. Dit betreffen verschillende punten in de wijken Noord, Centrum en Walburg, maar wij zien dat dit probleem in de hele gemeente speelt. Daarnaast geven
inwoners aan dat de meldingen vaak niet opgevolgd worden. Ook wordt hen te kennen gegeven dat de gemeente er mee bezig is maar ondertussen hebben zij niet het gevoel dat er serieuze opvolging aan gegeven wordt.

Daarom hebben wij aan het college de volgende vragen gesteld:

Er is budget toegekend voor handhaving en toezicht betreft het illegaal dumpen
van afval. Ook is er budget voor het inzetten van afvalcoaches. Welke inzet vanuit
handhaving en afvalcoaches is hier reeds op gepleegd en is er nog budget over?

Heeft de portefeuillehouder zicht op de oorzaken dat mensen hun huisvuil zomaar
naast de ondergrondse containers dumpen? Met andere woorden: past de huidige
overlast bij de verwachting voorafgaand van de portefeuillehouder en is het nog bij
te sturen?

Heeft de portefeuillehouder zicht op de effectiviteit van de communicatie over het
nieuwe afvalbeleid? Deze communicatie geschiedt bijvoorbeeld alleen in het
Nederlands, hoe kunnen we anderstaligen hierbij helpen?

Hoe gaat de portefeuillehouder ervoor zorgen dat dit soort dumpingen niet meer op
deze schaal voorkomen? Hoe gaan we de overlastgever hierop aanspreken en
zorgen dat deze overlastgever of de gemeente het straatbeeld weer netjes maakt?

De schriftelijke vragen zijn zoals gebruikelijk naar het College van B&W gestuurd ter beantwoording.

Er staat een reactietermijn van 6 weken voor. Wij houden het vervolg natuurlijk goed in de gaten en hopen op een verbetering in het straatbeeld!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.