28 september 2023

Nieuw IKC Kloosstraat

Goed om te zien dat er stappen zijn gezet in de ontwikkeling van IKC Kloosstraat en dat we nu de volgende stap kunnen zetten naar de ontwerpfase. Het kan ons niet snel genoeg gaan, want als CDA hechten we veel waarde aan goed onderwijs. Een kansrijk leven begint bij kansrijk onderwijs en wat ons betreft is goede onderwijshuisvesting hierbij onontbeerlijk. We juichen het toe dat we hier als gemeente Zwijndrecht de afgelopen jaren veel aan hebben gedaan en ook de komende jaren veel aan gaan doen.

We zijn ons daarbij wel bewust van de complexiteit van het inpassen van dit IKC in deze bestaande bebouwde omgeving. Goed om te zien dat het college hierbij zorgvuldig te werk gaat. Gezien de gevoeligheden die dit soort inbreidingslocaties met zich meebrengen, is het belangrijk om, ook los van de juridische realiteit, oog te houden voor de zorgen van omwonenden. En daarbij transparant te zijn over wat omwonenden op dit vlak wel, maar ook niet van de gemeente mogen en kunnen verwachten. We hopen dat allerlei vertragende procedures op deze manier zoveel voorkomen kunnen worden. Want we willen niet alleen bouwen aan scholen, maar ook bouwen aan vertrouwen.

We zien tot nu toe dat met name de verkeerstechnische consequenties bij dit plan veel vragen oproepen. Goed dat hier inmiddels onderzoek naar gedaan is, we zijn heel benieuwd wat hier de uitkomsten van zijn.

Wordt vervolgd...

 

- Roderik van Zijderveld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.