25 mei 2023

Sporten moet toch voor iedereen leuk blijven?

Sporten moet toch ook leuk blijven?

Iedereen moet kunnen sporten, het CDA vindt dat het ontbreken van financiële middelen hiervoor geen beperking mag zijn!

Ondersteunend hieraan kan voor kinderen tot een leeftijd van 18 een beroep gedaan worden op stichting leergeld, ook nemen sportverenigingen zelf in Zwijndrecht hier hun verantwoordelijkheid in, top!

Voor financiële ondersteuning voor de leeftijd van 18 jaar en ouder heeft het CDA heeft zich ingezet voor het Sport- en Cultuurfonds ook in Zwijndrecht.

Ook heeft het CDA een motie ingediend om te onderzoeken hoeveel kinderen door financiële redenen de sport hebben opgezegd. Het resultaat zien wij in Q2 tegemoet, daarna volgt aktie!

Ook verenigingen in Zwijndrecht hebben te maken met stijgende kosten, verenigingen zetten alle zeilen bij om zoveel als mogelijk een forse contributieverhoging te voorkomen. Toppers zijn het!

Met elkaar moeten we er alles aan doen om de prijs zo dragelijk als mogelijk te houden voor eenieder om te kunnen en te blijven sporten.

Zo wordt ook Sportbedrijf Zwijndrecht wat aan het roer staat van het nieuwe zwembad geconfronteerd met stijgende kosten voor het zwembad mede betreft Energie, het kan niet zijn dat de rekening hiervan alleen bij de verenigingen en de individuele zwemmer terecht komt, het CDA heeft hier samen met de VVD vragen over gesteld, zie hiervoor de stukkenlijst op de website van de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Sporten moet toch ook leuk blijven?

 

Johan Limberger

CDA Zwijndrecht

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.