Foto's website Kieslijst

Jos de Kok | Raadscommissielid

Jos (1959) woont al zijn hele leven in Zwijndrecht. Hij is al bijna 40 jaar gehuwd met Jeanet.

“Ik ben nog bijna 5 jaar werkzaam als rijksambtenaar, onder meer als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad Douane en kaderlid van de vakbond NCF (vakbond voor rijksambtenaren behorend bij het Ministerie van Financiën). Mijn actieve bestuurservaring (ruim 30 jaar) ligt in de sportwereld, lokaal en landelijk. Mijn ervaring in de gemeentelijke politiek was vooral 'passief meedenken' en mijn interesse voor een actieve deelname werd getriggerd door de deelname aan de cursus "Politiek Actief". Mijn persoonlijke kernwaarden zijn eerlijkheid, duidelijkheid en consequent zijn. Dit zijn waarden die ik ook terug zie in de waarden van het CDA, een partij waarbij plek is voor mensen met verschillende zienswijzen, opvattingen en levensbeschouwingen. De (ergens gelezen) vier CDA-uitgangspunten (publieke gerechtigheid, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit) spreken mij dus zeer aan. Tevens vind ik belangrijk om te luisteren naar de "stem en mening van de werkvloer" (in dit geval de inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam), maar wel wetend dat de meningen vaak verschillend zijn waardoor er (goede en afgewogen) keuzes gemaakt moeten worden, eventueel in samenwerking met andere politieke partijen, organisaties en/of andere betrokkenen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.