Accommodaties en buitenruimte

✔ Sportaccommodaties
Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. Het CDA Zwijndrecht heeft zich ook deze periode ingezet voor vernieuwing van een aantal buitensportaccommodaties. Ook wordt er een nieuw zwembad gerealiseerd voor recreatie, zwemles en de zwemvereniging. We zetten sportaccommodaties multifunctioneel in. De gemeente moet een actief en duidelijk accommodatiebeleid hebben dat is afgestemd met de verenigingen. Er moet ook voor iedereen ruimte zijn om te sporten binnen de eigen gemeente, dit geldt zowel voor sportverenigingen als onderwijs.

✔ Groei van organisaties
De groei van onderwijsinstellingen en/of sportverenigingen mag geen belemmering vormen voor sport en bewegen. Het is de taak van de gemeente om samen met de onderwijsinstelling en/of sportvereniging te zoeken naar een passende oplossing. Zoals bijvoorbeeld het gebrek aan binnensportruimte voor het Develsteincollege en sportverenigingen op Sportcomplex Develstein, hier moet in goed overleg een passende oplossing en/of uitbreiding voor gevonden worden.

✔ Buitenruimte
Ook in de buitenruimte moet aandacht besteed worden aan bewegen en sport. Het CDA Zwijndrecht heeft zich deze periode vol ingezet voor het revitaliseren van speeltuinen in overleg met omwonenden en kinderen; dit moet de gemeente blijven doen. Het CDA Zwijndrecht hecht ook veel waarde aan sport en recreëren in de natuur zoals bijvoorbeeld mogelijk is bij de faciliteiten op de Veerplaat en de Hooge Nesse. Het goed onderhouden van deze faciliteiten is van cruciaal belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.