Afstrand tot de arbeidsmarkt

Het Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt heeft zichzelf al ruimschoots bewezen in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt enorm veel administratie met zich mee, wat voor veel ondernemers als een belemmering wordt ervaren. We ondersteunen het initiatief van de OVZ om 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Wij willen samen met Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt zoeken naar een werkvorm waarbij de ondernemers zoveel mogelijk ondersteund worden om mensen uit deze doelgroep aan te kunnen nemen. Dit betekent dat Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt een groot deel van de administratie uit handen kan nemen. Hiermee wordt de drempel lager voor de ondernemers en kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eerder hun gevoel van eigenwaarde teruggeven door samen te bemiddelen naar een zinvolle baan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.