Armoede

✔ Zorgvragen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die met een zorgvraag zit op een eenvoudige manier ergens terecht kan. Bij zorgvragen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld vragen omtrent de schuldhulpverleningstrajecten of Jeugdzorg. Preventie moet hierbij zoveel mogelijk het uitgangspunt zijn. ‘Zorg voor elkaar’ betekent dat we als politiek ervoor moeten blijven zorgen dat de instanties waarop mensen met een zorgvraag aangewezen zijn (instanties binnen de gemeente, maar ook maatschappelijke organisatie zoals diaconieën) zowel goed functioneren als bereikbaar zijn. Het CDA Zwijndrecht heeft zich in deze periode mede hierom ingezet voor één loket op het gemeentehuis en dat komt er.

✔ Armoedebestrijding
De uitvoering van het armoedebeleid en de toegankelijkheid hiervan moet blijvend verbeterd worden om aan de behoeften te kunnen voldoen.

✔ Maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding
Naast de uitvoering van het armoedebeleid onderkennen wij ook de noodzaak van maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en het Badhuis. Deze spelen een belangrijke rol in de wijk. Ons doel is daarom dan ook om in iedere wijk een dergelijke buurtfunctie, waar iedereen terecht kan, te faciliteren. Ook de Voedselbank, Kledingbank, Dorpsraad en verschillende wijkplatforms spelen een belangrijke rol. Wij willen deze organisaties steunen waar nodig, gezien de belangrijke rol die zij spelen. Belangrijk is dat alle initiatieven goed gecoördineerd worden, zodat zaken niet dubbel gedaan worden en om te voorkomen dat mensen de weg kwijt raken. Daarom willen wij dat de gemeente samen met de maatschappelijke organisaties optrekt om gericht aan de slag te gaan met de bestaande problematiek. De diaconieën, caritas en liefdadigheidsinstellingen van kerken en moskeeën mogen in dit kader niet ongenoemd blijven. Zij verrichten onmisbaar werk en kunnen door de uitgebreide netwerken die zij bezitten van grote waarde voor onze gemeente zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.