Duurzaamheidsopgave

“Zwijndrecht gaat duurzaam”, deze leus van de gemeente Zwijndrecht willen we als CDA Zwijndrecht van harte ondersteunen. Er is een duurzaamheidsprogramma en men kan een wekelijkse nieuwsbrief ontvangen. Er gebeurt al veel; dat moeten we volhouden (zie voor meer: ‘www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl’). De RES 1.0 is vastgesteld en de plannen om in de directe omgeving van Kijfhoek zonne-energie op te wekken, kunnen rekenen op steun van het CDA Zwijndrecht. Er wordt hard gewerkt aan de invulling hiervan. Belangrijk is dat we creatief zijn en proberen multifunctioneel landgebruik toe te passen, zodat zonneparken samengaan met toename van de biodiversiteit. Daarnaast moet zon op het dak zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De regionale energieregisseur kan hier ook een rol spelen door bedrijven te stimuleren hun dak beschikbaar te stellen. In 2050 moeten de woningen in de gemeente van het gas af. Dit is een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA Zwijndrecht dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor en samen met onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs voor onze inwoners. Hoe eerder inwoners betrokken worden bij de plannen, hoe meer kans we hebben om aan de inwoner het hoe en waarom duidelijk te maken. We kijken ook naar gebruik van de restwarmte van de industrie in de wijk Meerdervoort. Bij het verduurzamen van de wijken moet de gemeente gebruik kunnen maken van de ‘uitzonderingsmogelijkheden’ om het gasleidingennet te behouden en eventueel nog uit te breiden. Niet om gas te behouden voor de toekomst, maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof); de nieuwe innovaties kunnen de aanwezige gasleiding infrastructuur gebruiken. Het CDA Zwijndrecht wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en energie-, en warmte- opwekprojecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.