Duurzame inkoop

We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra werk, of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. Dit geldt ook voor overige inkopen (catering, bloemen, gebak etc.). Dit zou de gemeente ook bij lokale bedrijven moeten doen. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en (groen-)onderhoud te beleggen bij deze doelgroepen bieden we elkaar de kans om een mooie invulling te geven aan maatschappelijke behoeften. In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale hoveniers en onderhoud wagenpark aan lokale garages. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de gemeente. Lokale aanbesteding is vaak niet de goedkoopste optie, maar zorgt wel voor een borging van de lokale werkgelegenheid. Bij grote aanbestedingen moeten de voorwaarden zo vastgesteld worden dat ook lokale ondernemers mee kunnen profiteren. We willen nastreven dat de gemeente Zwijndrecht een Fairtrade gemeente wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.