Duurzame samenleving

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente ondersteuning biedt bij duurzame investeringen van inwoners. Daarom willen wij bijvoorbeeld het aanvragen van laadpalen voor elektrische auto's vereenvoudigen. In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. Hiertoe is er een regionale ‘energieregisseur’ in de Drechtsteden. Wij zullen erop toezien dat deze daadwerkelijk bereikbaar is en ook proactief het bedrijfsleven benaderd. Nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal gebouwd worden en beschikken over voldoende ventilatie. Voor bestaand gemeentelijk onroerend goed is in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn. Dit wordt geleidelijk aangepakt en blijven we monitoren. Het CDA Zwijndrecht wil inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. Naar aanleiding van de motie van CDA Zwijndrecht is er een ‘Revolving Fund’ gerealiseerd met middelen uit de Eneco-gelden. Hier kunnen inwoners geld lenen voor verduurzaming/isolatie van de woning. Deze lening kunnen zij aflossen middels de besparing die dit oplevert. Zo blijft het fonds gevuld en beschikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.