Familie en gezin

✔ Warme en veilige thuissituatie
Families en het gezin zijn de hoeksteen van de samenleving. Ook in de gemeente Zwijndrecht is het daarom van cruciaal belang dat gezinnen, in welke samenstelling dan ook, staan voor een warme en veilige thuissituatie.

✔ Oplossen van gezinsproblematiek
Gelukkig groeien veel kinderen in Zwijndrecht op in warme gezinnen, met ouders die de grote verantwoordelijkheid op zich nemen om kinderen op te voeden. Echter is het voor veel gezinnen helaas niet vanzelfsprekend om te allen tijde hun kinderen een stabiele basis te kunnen bieden. Diverse problemen kunnen hier de oorzaak van zijn, zoals bijvoorbeeld juridische of relationele problemen. Maar ook problematiek op het gebied van ouderschap, financiën of veiligheid kunnen hier de redenen van zijn. We willen dat gezinnen op een laagdrempelige manier hulp kunnen vinden en krijgen om zodoende deze verschillende vormen van problematiek op te lossen.

✔ Echtscheidingsproblematiek
De consequenties van een (heftige) echtscheiding strekken verder dan alleen het juridisch ontvlechten van een huwelijk. Vaak ontstaan daarnaast ook financiële problemen, evenals verregaande problemen bij het opgroei- en van kinderen. Hierbij is het van essentieel belang om toegankelijke hulp te kunnen krijgen; nog te vaak voelen mensen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Daarom willen we ons de komende jaren ervoor inzetten, dat iedereen de weg naar de juiste hulp weet te vinden. Dat geldt ook voor echtscheidingsproblematiek.

✔ Zorgmariniers
We zijn blij met de rol van de zorgmariniers in onze gemeente, die de regie hebben over de aanpak van verschillende vormen van problematiek die binnen het gezin kunnen spelen. CDA Zwijndrecht is hier voorstander van. Het belang van kinderen moet voorop staan, zonder het gezin als geheel uit het oog te verliezen.

✔ Kinderdagverblijven en onderwijs
Allereerst is het belangrijk dat er een goede keuze is tussen kinderdagverblijven in de gemeente Zwijndrecht. Een van de manieren om dit te bereiken is door ondernemers te stimuleren om te komen tot een goed verspreid aanbod. Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders en kinderen een ruim, vrij en kwalitatief onderwijs aanbod hebben in de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.