Gezonde gemeentefinanciën

We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: (1) zorgvuldigheid; (2) spaarzaamheid; (3) transparantie; en (4) gematigde lokale lasten.

✔ Begroting
We streven naar een sluitende begroting.

✔ Rijksinkomsten voor taken van de Rijksoverheid
Wij willen in principe dat de gemeente alleen de Rijksinkomsten inzet voor taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we de zorgplicht voor onze inwoners moeten verwaarlozen omdat we moeten investeren in andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder hiervoor adequate financiering vanuit het Rijk te krijgen.

✔ Onroerende zaakbelasting (OZB)
De OZB mag in principe enkel verhoogd worden als dit de inwoner direct of indirect ten goede komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.