Goed openbaar vervoer

✔ Goede OV-voorzieningen
In het binnenstedelijk gebied is de aanwezigheid van goede OV-voorzieningen belangrijk. Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto en kan in combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals autodelen, er zelfs toe leiden dat parkeerplekken worden teruggeven aan de buurt (bijv. nieuwe speelplekken, of toevoegen van groen). Dit kan uiteraard alleen wanneer er voldoende realistische alternatieven en draagvlak voor is. Goede bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en bedrijventerreinen – evenals ons buitengebied – is een groot goed. Hier hoort ook een betere aansluiting van Heerjansdam op het OV-netwerk bij.

✔ Regionale OV-knooppunten
Wij zetten ons samen met de provincie in voor goede concessies voor het openbaar vervoer. Wij zetten ons in voor de realisering van regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen). Initiatieven zoals de lightrail en extra haltes voor de waterbus juichen wij toe.

✔ Delen van elektrische vervoersmiddelen
Wij zetten ons in voor de komst van elektrische deelscooters en elektrische deelauto’s naar de gemeente Zwijndrecht, zoals in omliggende gemeenten al het geval is. Deze scooters kunnen voor inwoners een goed en betaalbaar alternatief zijn voor de auto. Zo verbetert de leefbaarheid en verminderen drukte en vervuiling in de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.