Iedereen kan meedoen

✔ Goede toegankelijkheid
CDA Zwijndrecht kiest voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Voor zowel mensen met als zonder beperkingen moeten de openbare ruimte, openbare gebouwen en sportvoorzieningen goed toegankelijk zijn. Waar een beperking deze toegankelijkheid bemoeilijkt, vraagt dit om een extra inspanning van de gemeente.


✔ Samenleven, ondanks beperkingen
Mensen moeten ongeacht eventuele beperkingen zelfstandig kunnen sporten, bewegen en samenleven. Ook is het belangrijk dat meer kinderen met een beperking naar een reguliere school kunnen gaan en dat schoolgebouwen daarop aangepast worden. Hiermee voeren we het VN verdrag Handicap zoveel mogelijk uit. We willen ons inzetten voor rolstoel- vriendelijke speeltuinen, voldoende invalidenparkeerplaatsen bij voorzieningen en kijken naar het aanpassen van bushaltes waar dat nodig blijkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.