Inzetten op gezond leven

✔ Preventie en gezond leven
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk dat er goede ondersteuning beschikbaar is om jongeren en ouderen gezond te laten opgroeien. Initiatieven zoals JOGG, sportstad, en Toppies en Fitmakers worden van harte ondersteund.

✔ Een gezonde leefstijl vanaf jonge leeftijd
Een gezond begin is het halve werk. Op scholen moet het uitgangspunt zijn dat gezonde en duurzame voeding de norm is en bewegen gestimuleerd wordt. Het is belangrijk dat we de voedingslessen op scholen continueren of uitbreiden om al op jonge leeftijd te beginnen met voorlichting over gezonde en duurzame voeding. Ook is het hebben van een goede fietsinfrastructuur rondom iedere school belangrijk om scholieren tot het fietsen naar school te verleiden.

✔ Middelengebruik
In de laatste jaren van de basisschool en op het voortgezet onderwijs moet nadrukkelijk aandacht zijn voor voorlichting over de risico’s van alcohol-, tabaks- en drugsgebruik. Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren, moeten hierbij ook de risico’s van lachgas specifiek benoemd worden. Om verkeersveiligheid te bevorderen, willen we onderzoeken of er vanuit de gemeente een cursus 'alcohol en drugs in het verkeer' aangeboden kan worden aan jongeren met autorijles. In ruil hiervoor krijgen deze jongeren de aankoop van hun eerste rijbewijs bij het gemeentelijk loket gratis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.