Leren en werken

✔ Potentie benutten
Onze regio heeft een enorme potentie qua economie en werkgelegenheid. We zien alleen dat vraag en aanbod in de regio niet in balans is. Er is grote vraag naar praktisch geschoold personeel, maar het aanbod is beperkt. We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven wordt verbetert. Dit kan door jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor specifieke werkgelegenheid in de regio. Een bedrijvencontactpersoon kan een rol spelen in het met elkaar in gesprek brengen van het onderwijs en bedrijfsleven.

✔ Onderwijsroute
VMBO en MBO moeten beter gewaardeerd worden, deze mensen hebben we hard nodig in de maakindustrie. Samen met het Loket en de gemeente willen we een positieve campagne opzetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we de Onderwijsroute (een dag waarop leerlingen van het Loket ter oriëntatie op verkenning gaan bij lokale bedrijven) weer nieuw leven in willen blazen, zodat jongeren zien wat ze kunnen doen in de lokale maakindustrie en zorg.

✔ Maatschappelijke stage
Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Voor jongeren is het belangrijk om kennis te maken met maatschappelijke organisaties en vrijwilligerswerk. In Zwijndrecht voorziet het initiatief van Stichting Jong Zwijndrechtse Waard hierin. Scholen kunnen hier ook een rol innemen door tijd vrij te maken voor een maatschappelijke stage. We willen dat de gemeente een aanjager is in het faciliteren van een maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.