Ouderen: Zorg en Aandacht

✔ Contact en eenzaamheid
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners zoveel mogelijk tegen te gaan. We willen het contact tussen ouderen en jongeren bevorderen. Vrijwilligerswerk gericht op ouderen moet aansprekend zijn voor jongeren. We willen dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

✔ ‘Noaberschap’
‘Noaberschap’, het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen zijn onmisbaar.

✔ Seniorenraad
Wij ondersteunen de seniorenraad. Deze raad geeft in de gemeente Zwijndrecht gevraagd en ongevraagd advies aan het College betreft punten die senioren aangaan. Ook ondersteunen wij de Seniorenbus en de Drechthopper.

✔ Informatievoorziening
Senioren moeten niet op achterstand komen in informatievoorziening door de digitalisering. Het uitgangspunt van de gemeente moet daarom zijn dat senioren informatie niet primair zelf hoeven op te halen, maar dat informatie op een begrijpelijke manier bij senioren afgeleverd wordt. Gemeentelijke communicatie - zoals de gemeentegids - moet voor senioren ook op papier beschikbaar blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.