Overlast en criminaliteit

✔ Overlastgevende jongeren
We willen overlastgevende jongeren actiever laten benaderen door jongerenwerkers zodat de jongeren een zinnige tijdsinvulling krijgen en er een groter veiligheidsgevoel op straat is. Jongeren kunnen gebruik maken van de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) maar misbruikt wordt niet getolereerd.

✔ Ondermijning tegengaan
Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt; dit tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in onze natuurgebieden, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) voorkomen. Dat moeten we stoppen. Wij willen dat de gemeente samen met de politie, belastingdienst en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. Het CDA Zwijndrecht pleit voor een gemeentelijk meldpunt ondermijning zodat inwoners bij het signaleren of vermoeden van ondermijning weten hoe en waar ze dit kunnen melden.

✔ Coffeeshop
Alhoewel het CDA tegen het gebruik van (hard-)drugs is en tegen de handel en verspreiding van softdrugs, zijn drugs er wel. De coffeeshop, die inmiddels helaas gesloten is, heeft in het verleden een effectieve en regulerende rol gehad in het voorkomen van drugsoverlast in Zwijndrecht. Onder strikte voorwaarden is het CDA Zwijndrecht daarom voor het heropenen van een niet-commerciële coffeeshop in de gemeente. Hierbij is het belangrijk dat voorkomen wordt dat er toch criminele activiteiten rondom de coffeeshop zullen plaatsvinden. Dit is een spanningsveld, maar de gemeente heeft de taak om te onderzoeken hoe een niet- commerciële coffeeshop in Zwijndrecht tóch kan bestaan om zodoende overlast zoveel mogelijk te verminderen. Een van de eisen die we aan een coffeeshop stellen is dat deze een belangrijke rol moet hebben in het voorlichten van jongeren in de gevaren van het gebruik van drugs. Ook zien we graag dat opbrengsten vanuit de niet- commerciële coffeeshop direct naar preventie en voorlichting gaan.

✔ Cameratoezicht
Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht tot de mogelijkheden behoort om in te zetten op plekken met langdurige (ernstige) overlast. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders. Bij substantiële verbetering kunnen de mobiele camera eenheden weer worden verplaatst naar andere plekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.