Participatie en inburgering

✔ Participatie
We vinden het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen. Dat geldt ook voor nieuwkomers. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijkere rol. Hierna volgen een aantal voorbeelden van participatie.

✔ Meedoen en zelfredzaamheid
Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. De talenten van deze mensen moeten gezien en benut worden. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Ook wanneer een gezinslid werk vindt, moeten de begeleidingstrajecten van de andere gezinsleden doorgaan. Zelfredzaamheid van beide partners moet worden nagestreefd.

✔ Inburgeraars
We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars waarborgen. Malafide taalbureaus worden geweerd. Het CDA Zwijndrecht wil dat inburgeraars een snelle, effectieve periode van inburgering hebben, waarin zij binnen een korte tijd: (1) intensief aan de slag gaan om wegwijs te raken in de gemeente Zwijndrecht; (2) de taal leren; (3) in staat gesteld worden om een netwerk op te bouwen in de gemeente; en (4) kans hebben een opleiding te volgen of stageplek te krijgen.

✔ Maatschappelijke begeleiding
Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan. We willen zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed te laten functioneren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.