Regio

Het is belangrijk dat we het inhoudelijk goede van samenwerking in de Drechtsteden willen behouden, in een cultuur die uitstraalt dat regionale samenwerking vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekend voor elke gemeente, omdat iedere gemeente beseft dat haar inwoners, bedrijven en instellingen daar beter van worden. De stap die na 16 jaar genomen is voor de Drechtraad is een doorontwikkeling passend bij deze tijdgeest. De CDA-fracties willen zich inzetten om ook in de nieuwe samenwerkingsvorm samen sterker te blijven. Specifieke aandachtspunten vanuit CDA Zwijndrecht zijn:

  • Zonder ingrijpende maatregelen heeft het verkeer op de A15 en A16 een grote negatieve invloed op de bereikbaarheid en leefbaarheid (fijnstof en geluid) van de regio. Voor verbetering van de luchtkwaliteit en verminderd brandstofverbruik zou een 80 km zone op de A15, A16 en N3 - waar deze wegen de bebouwde kom doorkruisen - een oplossing zijn.
  • De A16 bij Zwijndrecht en Dordrecht ondertunnelen ter verbetering van de kwaliteit van wonen en leven.
  • Verdere stimulering van het vervoer over water.
  • MBO in de regio versterken.
  • Inzetten op versnelling van de energietransitie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.