Sport

✔ Sportklimaat
Wij zetten ons in voor een goed en veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen en verbindt daarnaast ook mensen. Wij willen verenigingen blijvend ondersteunen en versterken. We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen. Het CDA Zwijndrecht heeft zich afgelopen periode ingezet voor het sportplatform en het gerealiseerde sportakkoord die mooie initiatieven hebben gerealiseerd.

✔ (Sport-)verenigingen
Wij vinden dat verenigingen een belangrijke rol spelen in de samenleving. Hun vitale bijdrage aan de samenleving willen we van harte ondersteunen. We zien steeds vaker dat bijvoorbeeld (sport-)verenigingen activiteiten organiseren waar de hele buurt of soms zelfs grotere delen van Zwijndrecht aan mee kunnen doen. Samenwerking met sportverenigingen en onderwijs hierin is cruciaal. Wij vinden dan ook niet voor niets dat verenigingen die hierbij hulp nodig hebben, makkelijk moeten kunnen aankloppen bij de gemeente voor bijvoorbeeld financiële ondersteuning.

✔ Gemeentelijke sportpas en Stichting Leergeld
Om het sporten voor een ieder bereikbaar te maken steunt het CDA het initiatief voor een gemeentelijke sportpas, waarmee de jeugd gestimuleerd wordt om sportactiviteiten op sportclubs te proberen. De pas kan voor iedere inwoner van Zwijndrecht worden gebruikt. Hierdoor krijgen gezinnen met een kleine portemonnee kans om aan sportactiviteiten deel te nemen. Ook willen wij meer aandacht voor kinderen die vanwege de financiële situatie in het gezin niet kunnen sporten. Stichting Leergeld zet zich in voor deze kinderen en daarom willen wij dat de gemeente zich samen met deze stichting inspant om deze kinderen te bereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.