Sterk en vitaal verenigingsleven

✔ Vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert zowel jong als oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen en verantwoordelijkheid te nemen.

✔ Regels en vergunningen
Het CDA Zwijndrecht wil dat het aantal regels en vergunningen wordt verminderd voor verenigingen: geef verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als ze voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Voor ontvangers van kleine subsidies (tot € 5.000,-), geldt een summiere verantwoordingsplicht. Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij soepel omgaan met evenementenvergunningen.

✔ Voorzieningen
Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde gebouw. Het CDA Zwijndrecht vindt het belangrijk dat ook iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Iedereen moet toegang hebben tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen komen voor de beoefening van (amateur) kunst en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente. Het CDA wil dat iedereen ook deel moet kunnen nemen aan culturele activiteiten, financieel mag dit geen drempel zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.