Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de samenleving. In Zwijndrecht zijn vele vrijwilligers actief zonder hen blijven onder andere de kerken dicht, hebben we geen (buurt) activiteiten, kunnen we niet sporten, rukt de brandweer niet uit en zitten er mensen zonder zorg. Ook op scholen en diverse culturele en maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers van onmisbare waarde. Het CDA vindt dat de gemeente vrijwilligerswerk moet waarderen, meer stimuleren en meedenken in plaats van het opleggen van regels. Ook aan de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers moet de gemeente een steentje bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.