Zorg in de buurt

✔ Vertrouwde eerstelijnszorg
Huisartspraktijken en wijkzorg moeten in de buurt beschikbaar zijn. Op dit moment zijn veel huisartspraktijken vol en lopen thuiszorginstanties tegen de grenzen van hun capaciteit aan. De covidpandemie legt een steeds grotere druk op juist dit gedeelte van de zorg. Structureel overleg vanuit de gemeente is nodig om problemen op gebied van capaciteit in een vroeg stadium te signaleren en op orde te brengen. Ondersteuning van (nieuwe) huisartsen bij praktijkvestiging is nodig, zodat de capaciteit snel op peil is en dat ook blijft wanneer door woningbouw het aantal inwoners toeneemt. We willen dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team fungeert. Daarbij zetten we in op continuïteit: het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk.

✔ Bereikbare zorg
De huidige faciliteiten van de Zwijndrechtse locatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis moeten ten minste behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid. Voor huisartsenzorg buiten kantoortijden, palliatieve zorg in een hospice, beschikbaarheid van een spoedeisende hulp en meer complexe ziekenhuiszorg moet de gemeente Zwijndrecht samenwerken met de gemeenten in de regio, om zodoende tot een volledig regionaal zorgaanbod te komen. We zetten ons in om de procedures zo op elkaar af te stemmen dat de zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen. We zien meer samenwerking als basis voor de zorg en sluiten ons aan bij voorstellen voor minder marktwerking. De Gemeentepolis Drechtsteden moet worden behouden, zodat de zorg voor kwetsbare inwoners betaalbaar en toegankelijk blijft.

✔ Hulpdiensten
De maximale aanrijtijd van hulpdiensten moet bewaakt worden. De ambulancepost in Zwijndrecht vervult daarin een grote rol. Ook de vrijwillige brandweer van Zwijndrecht en Heerjansdam zijn onmisbaar in het verlenen van optimale hulpverlening. Deze moeten worden behouden en vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. We willen een dekkend netwerk van AED’s (automatische externe defibrillators) in de gemeente. Uit onderzoek blijkt echter dat veel mensen een AED niet durven te gebruiken als het er écht op aankomt. De gemeente moet daarom het volgen van reanimatie- en AED- cursussen stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.