Fractie

De belangrijkste taak van het Algemeen Bestuur (AB) is het vertegenwoordigen van de inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het Waterschapsbeleid. Het AB houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het Dagelijks Bestuur (DB). Dit gebeurt aan de hand van informatie die het AB van het DB krijgt maar vooral ook op basis van signalen uit de regio. 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel bestaat uit 30 leden (waarvan 4 geborgde zetels) die in maart 2023 zijn gekozen voor een periode van 4 jaar. 

De fractie van het CDA De Dommel bestaat uit 2 Algemeen Bestuursleden. Dit zijn:

  • Gerrit Verhoeven, Lid Algemeen Bestuur/ Fractievoorzitter
  • Koen Jacobs, Lid Algemeen Bestuur

 

De fractie van het CDA De Dommel bestaat daarnaast uit 2 Externe Commissieleden. Dit zijn:

  • Wim van der Hulst, Commissielid
  • Hanze Bakker, Commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.