Beste lezer,

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de Waterschappen, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De opgaven in Nederland groeien, ook binnen waterschap De Dommel. Denk maar aan de extreme droogte van afgelopen zomer of de enorme regenval in juni 2016 en juli 2020. Ons klimaat verandert, maar de context ook. We zijn er allemaal bij betrokken. Inwoners, bedrijven en de diverse overheden spelen een belangrijke rol.

Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om verstandige keuzes te maken. Dat vraagt om een betrouwbare overheid die zoekt naar een praktische en betaalbare oplossingen binnen haar mogelijkheden. Klimaatadaptatie kan daarin geen doel op zich zijn, maar moet een vanzelfsprekende afweging zijn bij alle keuzes die we maken, zowel in beleid als in de uitvoering. Daarbij speelt betaalbaarheid een belangrijke rol. Het geeft daarmee weer dat we stilstaan bij de gevolgen van onze keuzes nu en op de generaties na ons. Dit is wat we als CDA willen nastreven, geen korte termijn politiek, maar nadenken over de toekomst.

In dit verkiezingsprogramma willen wij graag laten zien hoe we dit willen gaan doen. Welke prioriteiten en uitgangspunten we hebben. Voor u als kiezer, maar ook als handvat voor de gesprekken om te komen tot een nieuw college van Watergraaf en Heemraden. Wij staan voor kennis, kunde en kwaliteit in het waterschapsbestuur, uw stem telt!

Gerrit Verhoeven, lijsttrekker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.