13 april 2023

Beoogde coalitie met vijf partijen bij Waterschap De Dommel

Verkenner Roel van Gurp voerde de afgelopen weken gesprekken met de elf fracties in het algemeen bestuur van De Dommel. Van Gurp heeft de verkenningsfase afgerond. Hij presenteerde op 12 april zijn bevindingen aan de fracties. Van Gurp adviseert een coalitie met vijf partijen. Het gaat om Water Natuurlijk, VVD, Partij van de Arbeid, Natuurterreinen en Ongebouwd (agrariërs). De beoogde coalitie heeft 18 van de 30 zetels in het algemeen bestuur. 

Van Gurp: “De CDA fractie trof me aangenaam door een groot gevoel van urgentie bij de opgaven. Zij leggen een sterk accent op communicatie, maar gaan vervolgens moeilijke keuzes niet uit de weg. In mijn ogen zou het CDA zeker in staat zijn om deze rol ook in het DB goed gestalte te geven. Zoals gezegd geef ik op genoemde gronden de voorkeur aan Ongebouwd, maar mochten de onderhandelingen onverhoopt op dit terrein niet slagen, dan is het CDA in mijn ogen een reëel alternatief..”

Na de verkenning en het advies is er nu de formatiefase. Hierin komen de vijf fracties tot een inhoudelijk akkoord. De fracties streven naar een akkoord met een zo breed mogelijk draagvlak. En een duidelijke onderkenning van de urgentie van de opgaven van het waterschap. De coalitiepartijen hebben Roel van Gurp gevraagd om als informateur dit proces te begeleiden. In de formatieperiode gaat het ook over de samenstelling van het dagelijks bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.