08 januari 2023

Gebrek aan maatwerk

Als deskundige ben ik jarenlang betrokken bij teeltvrije zones langs sloten. Die zijn al verplicht vanaf 2000. Sindsdien zijn er studies en beleidsoverleg, of grotere zones zinvol zijn. Boeren missen gewasopbrengst en krijgen geen compensatie. De zones verminderen afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bij zomerse buien.

Echter de effectiviteit verschilt per situatie. Het effect is in sommige situaties aanzienlijk, maar is nihil bij grond waarin regenwater goed infiltreert en de grondwaterstand laag is. Het zou dus redelijk zijn als het Rijk maatwerk toepast, en alleen grotere zones verplicht wanneer deze effect hebben. Maar nee, gebrek aan maatwerk.

De nieuwe regels zijn: 5 meter zone langs iedere krw waterloop, 3 meter langs overig water en 1 meter langs normaal droogstaande sloten.

Taak van het waterschap is toezicht houden op of boeren de zone’s aanhouden

Wim van der Hulst, kandidaat nr. 3

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.