Gerrit Verhoeven

Lid Algemeen Bestuur- Fractievoorzitter

Ik ben Gerrit Verhoeven en heb samen met mijn vrouw een biologisch melkgeitenbedrijf in Biezenmortel.

Het feit dat water het allerbelangrijkste is voor mens ,dier en plant om te leven   is  de motivatie om mij verkiesbaar te stellen voor het waterschap. In een steeds drukker Brabant gebruiken we steeds meer water en waardoor de grondwaterstand meer en meer  onder drukstaat . Mijn overtuiging is dat we door slim samen te werken we hier de oplossingen voor kunnen vinden. Samen werken  per gebied om zo te kijken hoe we het water beter vast kunnen houden en laten infiltreren  zonder dat dit leidt tot overlast voor onze burgers. Samen kijken hoe we het waterverbruik kunnen verminderen zodat de natuur weer natter wordt en samen kijken hoe we dit op een eenvoudige manier kunnen doen zodat het haalbaar en betaalbaar blijft!

De oplossing voor de toekomst: Samen werken aan water!!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.