Hanze Bakker

Commissielid

Wie ben ik:

Hanze Bakker, 71 jaar getrouwd met Marlies. We wonen nu ruim 30 jaar in Best en samen hebben we drie kinderen.

Afkomstig uit de Groninger klei, bekend met polders en dijken. Met belang  van ‘droge voeten’, grondwaterpeil en natuur. Én noodzaak van visie en stabiel beleid voor de lange termijn

Werktuigbouw en bedrijfskunde zijn mijn achtergrond. Mijn werk speelt zich af binnen productie en logistiek. Eerst in Tanzania daarna bij adviesbureau Tebodin. Vervolgens brengt Campina me naar Brabant. En tenslotte werk ik als interim 7 jaar voor Jumbo/Super de Boer/C1000. Ook van daaruit heb ik passie voor (liefst circulaire) voedselketens, wat ze beweegt en waar de knelpunten zitten.

Wat doe ik in het dagelijks leven

Op dit moment actief bij PUM (ondersteuning midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden), bestuurslid bij een landelijke korenbond, landelijk en internationaal actief bij een serviceclub en nog verschillende andere (vrijwilligers) activiteiten.

Waarom betrokken bij het waterschap:

Water is Leven!

Water verbindt de grote thema’s als verdroging, zeespiegelstijging, kwaltiet oppervlaktewater, stikstof, bodemverzuring, bodemleven, beregening, verduurzaming en een veilige toekomst voor allen.

Toekomstbestendig maken van het landschap en de samenleving vraagt van stads- en dorpsbewoners, boeren en industrie samenhangende maatregelen te nemen. Samen, toegesneden op de lokale omstandigheden, duurzaam worden.

Water is Leven! Hier net zo goed als in ontwikkelingslanden.

Wat speelt er in mijn buurt/gemeente/regio met water:

Verdroging van delen van natte natuurgebieden. Denk aan De Mortelen, Kampina, De Beast etc. Verstedelijking  maakt meer infiltreren van water en meer groen in stedelijke gebieden nodig.

Dus is verhogen van waterpeil binnen en buiten de gemeente noodzaak. Vasthouden begint ‘boven aan de berg’. Ook verlagen van drinkwaterverbruik (in Brabant 70% van het opgepompte water) is daarbij nodig.

Daarnaast speelt in dit gebied: oppompen van water bij tunnels en andere kunstwerken en water vasthouden: aanleggen van waterbuffers en infiltratie in bebouwde gebieden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.