07 november 2020

Bijdrage besluitvormende begrotingsvergadering

Voorzitter.
Afgelopen maandag hebben wij geluisterd naar de algemene beschouwingen en beantwoording van alle vragen door de verschillende fracties aan het College. Dank voor deze beantwoording.

Het valt ons als CDA op dat we, ondanks de verhoudingen oppositie en coalitie, veel ideeën tegenkomen die een oorsprong vinden in en vanuit de CDA koker. Dat stemt ons tevreden en hoopvol voor de toekomst.

Dan alsnog een kleine beschouwing op de antwoorden voorzitter.

Het valt het CDA op dat wij niet een duidelijk antwoord van het college hebben gekregen op een Plan B als de inkomsten vanuit de landelijke overheid tegenvallen. Met daarbij de tweede vraag of dan ook de ambities van het College dan als eerste tegen het licht worden gehouden.

Het valt ons op dat woningbouw ons aller aandacht heeft maar sociale woningbouw er schraal vanaf komt in de plannen van het college. Zelfs de 30% norm is al losgelaten en verruild voor een magere 20%.

Wij constateren dat er al veel is gebeurd in de binnenstad maar dat voor ons de zichtbaarheid ophoudt bij het Koopmansplein en enkele gevel renovaties. Wij constateren dat ondanks het virus er best mogelijkheden waren geweest ons als raad bij te praten. Wij hebben als raad geleerd van ons werkbezoek aan Brussel en Tilburg dat er veel geld moet komen om de binnenstad echt aan te pakken. Met veel geld hebben we het over tientallen miljoenen. Het is te makkelijk om te wijzen naar de ondernemers. Als wij er wat van willen maken moeten we dat ook bekostigen en een reële bijdrage vragen op financieel gefundeerde uitvoeringsplannen. Niet om oude visies in een nieuw jasje. Het CDA vraagt zich af of de gemeente deze vraag al eens in Brussel heeft gesteld. Naar wij hebben gehoord zijn er best mogelijkheden.

Wij constateren ook dat het College niet concreet heeft geantwoord op de suggestie de focus van onderwijs te verleggen van HBO naar MBO.

Daarnaast constateren wij ook dat het College duidelijk kiest voor de aardgasvrije wijk maar zegt ook toe dat wanneer e.e.a. niet voldoende voortgang boekt er mee wordt gestopt. Het CDA blijft het principe van iedereen doet mee een soort dwang waar wij ons grote zorgen over maken. Dat iedereen kan lenen wil dat niet zeggen dat inwoners dat dan ook kunnen betalen.

Voorzitter
Geheel in overeenstemming met de kernwaarden van het CDA nl: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap willen wij het college complimenteren met de programmabegroting en adviseren hen balans te brengen tussen duurzaamheid en de andere programma’s.

Wij stellen voor dat Assen zich zou moeten focussen op Mbo en concluderen dat wij een Plan B (bij uitblijven van rijksgelden ) missen.

Normaal hou je geen rekening met een pandemie. Maar als die er al een poosje is kan je wel degelijk hier beleid op maken. Dit wordt gemist.

Dank u voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.