CDA Kansen voor Assen!

Het CDA is een brede volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap voorop. De betrokkenheid van mensen bij de stad, school, buurt, kerk, moskee, bedrijf of sportvereniging. Dat is het draagvlak voor het samen leven in een stad. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Inwoners willen graag bijdragen aan een betere stad, iets betekenen voor hun medemens en komende generaties. Deze inwoners, met al hun talenten en ambities, willen we mobiliseren. Met die inzet van velen krijgen we een sterkere samenleving en een mooier Assen. Niet wij en zij, maar zij aan zij. Tegen deze achtergrond is het verkiezingsprogramma van CDA Assen opgesteld.

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Inwoners, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen en bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de inwoner geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. De gemeente stelt zich dienstbaar op.

Het CDA zet in op de betrokkenheid van inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het individu mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen mensen belangrijk.

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen 2 tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor) ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd hier op aarde, ook op financieel gebied.

U weet als geen ander dat het CDA Assen zich - de afgelopen 4 jaar en daarvoor - hard heeft gemaakt voor de menselijke maat, participatie en veiligheid in brede zin. Het CDA heeft zich ingezet voor een realistische energietransitie zonder dwang en een mooie en fijne leef- en werkomgeving.

Het CDA wil samen met u de uitdagingen van deze tijd zoals veiligheid, goede scholen, een goede leef- en werkomgeving en een verstandig klimaatbeleid gezamenlijk oppakken. Met daarbij realistische voorstellen zonder dwang of lastenverzwaring. We doen het als goed rentmeester niet alleen voor onszelf maar ook voor de volgende generatie. Het CDA wil deze kansen voor Assen graag met u uitwerken.

In dit programma ziet u hoofdlijnen van wensen op vraagstukken waarvoor wij graag uw stem vragen. Het CDA heeft een goed plan voor een nog beter Assen en ziet de komende verkiezingen als een kans voor Assen.

Deze “Kansen voor Assen” zijn;
 Kansen voor “zorg voor elkaar”
 Kansen voor “een eerlijke en duurzame economie”
 Kansen voor “leefbaarheid in een sterke samenleving”
 Kansen voor “milieu en duurzaam samenleven”

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.