03 maart 2021

Bijdrage CDA Fractie inzake Woonvisie

De nieuwe woonvisie getuigd van gedegen werk. Om van een dergelijk omvangrijke hoeveelheid inhoud tot 5 opgaven te komen is goed. Complimenten.

Toch voorzitter denkt het CDA wezenlijk anders dan wordt voorgesteld.  Wij maken de volgende statements:

Deze woonvisie is wat ons betreft doormodderen op een oude ingeslagen weg. De vraag is dan waarom deze nieuwe woonvisie ons tegen staat. Dat is eigenlijk best eenvoudig te beantwoorden. Het schuurt in de Asser samenleving. Denk eens met ons mee over het volgende: Als we nu eens de mogelijkheid kregen alles opnieuw te doen. Hoe zou volkshuisvesting er dan uitzien voorzitter. Dat had wat ons betreft de onderliggende vraag moeten zijn geweest voor de opstellers.

In onze ogen zou het gemeentebestuur de werkelijke uitvoerders van volkshuisvesting (i.c. de coöperaties en de vastgoedeigenaren) moeten steunen in een terugkeer naar de kern: woningen en wonen voor alleenstaanden, voor gezinnen met en zonder kinderen en voor ouderen. Meer niet.

De hoofdopgave zou moeten zijn voldoende woningen. Het sterk terugdringen van doelgroepenhuisvesting getuigt dan van  werken vanuit die basis. Een doelgroep is dan voortaan slechts de uitzondering en niet langer het doel.

Het CDA vindt dat de aanpak rondom duurzaamheid voortaan gestoeld moet zijn op realistische motieven en technieken. Aardgasvrij is van een bijzaak tot hoofdzaak gebombardeerd door milieuactivisten.

Het CDA vindt dat de gerechtvaardigde wens om doorstroming te veroorzaken niet langer mag sneuvelen door de beleidsfout van dit College om allerlei doelgroepen te definiëren en vervolgens te willen laten voorgaan.
Opnieuw voorzitter: terug naar de kern: bouwen voor alleenstaanden, voor gezinnen met en zonder kinderen en voor ouderen. Meer niet.

Het CDA mist in zijn geheel dat waar het in een woonvisie eigenlijk om zou moeten gaan. Een veilige en gezonde woonomgeving. De sociale veiligheid heeft het verloren van het geld en de doelgroepen en opgelegde targets vanuit Den Haag. CDA staat voor fysieke, sociale en gevoelsmatige veiligheid.

 

Voorzitter ten slotte.
Het CDA kijkt vernieuwend naar de woonvisie en stelt dat de voorgestelde visie is gestoeld op doormodderen met dat wat al schuurt. Willen we in Assen de komende jaren werken aan volkshuisvesting dan start dat bij veiligheid. Als je gaat werken vanuit dit perspectief dan krijg je een andere visie. Het CDA nodigt het college dan ook uit om zijn nek uit te steken en het geheel anders te gaan doen. Vanzelfsprekend willen wij daar graag over meedenken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.