18 mei 2018

CDA en het collegeprogramma, een goed begin.

Tijdens de Raad van 17-5, waarin het collegeprogramma werd besproken, heeft CDA een compliment gegeven voor de aanpak en het resultaat van de collegevorming.

Zowel de Raadsfracties als de Assenaren zijn in de gelegenheid gesteld inhoudelijk mee te werken aan de samenstelling van het collegeprogramma. En ook de belofte om op hoofdlijnen een programma te schrijven en niet, zoals vroeger, een gedetailleerd en daarmee dichtgetimmerd plan te schrijven waar de coalitie als bewaker voor zorgt en de oppositie mag proberen links en rechts wat te wijzigen dan wel aan te vullen, is goed nagekomen. Alle ingrediënten voor samenwerking zijn hiermee aanwezig en komt het nu aan op het waarmaken. CDA houdt natuurlijk nadrukkelijk een vinger aan de pols over de uiteindelijke uitvoering en financiering van alle plannen.

De start van deze Raadsperiode is veelbelovend en dat wil het CDA een kans geven. Meer gericht op samenwerking met de andere oppositiepartijen en dus ook met de coalitiepartijen ziet CDA de kansen om de stad Assen te dienen door positief de mogelijkheden in het collegeprogramma te versterken en de bedreigingen van oplossingen te voorzien.

Met de kleine meerderheid van het huidige college is er ruimte genoeg om te onderhandelen over alle onderwerpen en voorstellen. Daar zit de kans en invloed van het CDA voor een goed stadsbestuur!

Iets meer inhoudelijk over het programma:

CDA heeft gewaarschuwd voor het risico van een terugtrekkende overheid in het sociale domein. Door de nadruk te leggen op preventie en de eigen kracht van Assenaren in moeilijke tijden en bij persoonlijke problemen dreigt de rol van zo'n teruggetrokken overheid voor versterking van de problemen. Ook is er aangedrongen de toetsende rol van de overheid niet te vergeten. Wordt er geleverd wat er wordt gevraagd en nodig is en wat er wordt geboden.

CDA heeft aangedrongen op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een gemeentelijke taak bij uitstek: groenonderhoud. Laten we terug gaan naar de kwaliteit van dat onderhoud van voor het maaibeleid van het vorige college. Een door bezuinigingsdrift doorgeschoten aanslag op de kwaliteit van het uiterlijk van onze stad. 

En CDA heeft aangedrongen op het vullen van de bedrijventerreinen Messchenveld en Peelerpark voor de nieuwe bedrijven. Stop met Werklandschap Assen Zuid. Geef dat terug aan de natuur, gebruik het voor zonneparken en gebruik het voor woningbouw. Voorkom dat je Assen altijd via een bedrijventerrein moet binnen komen.

Onze bijdrage werd afgesloten met de belofte samen te werken aan het bestuursakkoord met een goed oog voor realisme en kwaliteit van de prestaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.