18 januari 2020

CDA woordvoering over de doorfietsroute

Er zijn al veel woorden gewisseld over het Asser gedeelte van de doorfietsroute. Vorige week hebben we gemerkt dat de meerderheid van de partijen positief is over dit raadsvoorstel. Daarom heeft onze fractie toch nog een aantal opmerkingen die we graag kwijt willen.

Vorige week heeft de wethouder aangegeven dat bij de inloopavond in september het merendeel van de mensen positief was. Echter zijn wij hier ook geweest en we hebben toch echt een overwegend negatief gevoel gemerkt bij inwoners. Ook uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd in Marsdijk merken we dat er nauwelijks draagvlak is voor het plan.
 
Nog even over het 30 km bord voor de snelle fietsers. Fijn dat er een raadsvoorstel gaat komen ok de bebouwde komgrens te verplaatsen, waarmee dit bord zo noordelijk mogelijk komt. Het liefste op de plek waar de Vriezerweg afbuigt richting het spoor.

Voor een extra fietsverbinding naar het centrum toe is het gedeelte over het zandpad van de Lonerbrug tot aan de driesprong niet nodig. Het is ook totaal niet logisch om hier beton neer te leggen. Parallel ligt immers een weg en een fietspad.

Wethouder, u heeft aangeven dat er een alternatief pad wordt uitgewerkt voor hondenbezitters. Wat wilt u precies gaan uitwerken? Het pad ligt er immers al en het is niet bepaald veilig om er te komen. Men moet over de rijbaan door twee smalle onoverzichtelijke tunnels. U gaf aan dat u de fietsers hier niet onderdoor wilt laten gaan, waarom dan de wandelaars wel? Ook ligt het pad naast het spoor. Kunt u toezeggen dat u in gesprekken met ProRail gaat bewerkstelligen dat er in ieder geval een hek langs dit spoorpad komt om de veiligheid van de toenemende toekomstige gebruikers en hun huisdieren beter te waarborgen?

Het CDA staat positief tegenover het stimuleren van duurzame manieren van vervoer. Echter is de geplande aanpak naar onze mening niet goed. Een groot gedeelte van de beoogde gebruikers zullen geen gebruik maken van de doorfietsroute in Assen. Inwoners uit wijken als Kloosterveen, Peelo, Pittelo en het Noorderpark zullen niet eerst naar het Asser gedeelte fietsen om vervolgens naar hun werk in Groningen of ergens anders te gaan. Zij pakken elders de doorfietsroute op, bijvoorbeeld bij de Taarlose brug of in Vries. De 150 mensen die nu dagelijks via het deel bij de Oudemolense brug gaan, splitsen zich dus bij de Taarlose brug. Het aantal gebruikers zal voor het Asser gedeelte daarom dus fors lager liggen. Stel je gaat toch uit dat 150 mensen per dag gebruik maken van het Asser deel, dan kost dit dus 50 duizend euro per fietser. Zoals de meneer van de fietsersbond net aangaf, we weten niet wat er over een x aantal jaren gebeurd en welke nieuwe vervoersmiddelen er nog komen. Is de doorfietsroute over een aantal jaren achterhaald? Gezien de kosten hopen we dit toch zeker niet.

Als laatste kijken wij ook naar de financiële middelen die de gemeente Assen heeft. Gezien onze krappe financiële positie vinden wij het niet gerechtvaardigd om bijna 2 miljoen euro, exclusief bijbehorend onderhoud, uit te geven aan een doorfietsroute. 8 miljoen euro gemeenschapsgeld voor 4 km onnodig beton, waar ook nog eens nauwelijks draagvlak voor is, vinden wij onzin. Daarom stemmen wij tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.