18 januari 2020

CDA woordvoering over het nieuwe bestuursakkoord en de vijfde wethouder

Sterke wijken in een sterke stad.

Het doet het CDA genoegen dat een van de paradepaardjes van het CDA Assen nl “In de wijken daar gebeurt het”, is geadopteerd door het nieuwe college.

Voorzitter,

Een fijn Assen begint met een stad waarin iedere Assenaar en bezoeker zich veilig en thuis voelt. In het Assen van het CDA staat niemand er alleen voor. Samen werken we aan onze samenleving en zorgen we voor elkaar, voor dier en natuur en voor cultuur. Verbondenheid gecreëerd door betrokkenheid. Waardering voor maatschappelijk initiatief. Dat zijn de drijfveren waar de stad op zou moeten draaien voorzitter.

Een goed luisteraar hoort hier iets bekends. Deze woorden heeft het CDA al eerder uitgesproken nav het bestuursakkoord 2 jaar geleden. Ook toen heeft het CDA de bijdrage afgesloten met de woorden: ”Wij zullen er als CDA alles aan doen om te ondersteunen daar waar het kan en kritisch te zijn daar waar het moet”.

Dan nu voorzitter naar de inhoud van het gepresenteerde bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord is open uitnodiging aan Assen, de Raad en aan alle inwoners om van dit bestuursakkoord een succes te maken. Het staat bol van de intenties en goede bedoelingen maar wat gaat het college nu zelf doen voorzitter. Een 5e wethouder zal z’n nut nog moeten bewijzen. Als het gaat om zichtbaarheid in de wijken is dit een minder goede reden. 9 wijken is goed te doen voor 4 wethouders en een burgervader. Daar is de 5e niet voor nodig. Wij als CDA zijn erg benieuwd waar deze business case toe gaat leiden. Meer zichtbaarheid in Den Haag? Daar geloven we op deze manier niet in. Assen is al actief in de VNG, G40 , de Noordelijke Lobby en partij lijnen enz. Het op de agenda krijgen van onderwerpen gaat effectiever in de netwerken, niet als een wethouder met het spreekwoordelijke kartonnen bordje voor de poorten van het binnenhof gaat liggen. Het komt ons meer over als een reden om aan een numerieke meerderheid in de coalitie te komen. Dan kan zo’n wethouder met op jaarbasis een slordige € 150.000,= aan loon en lasten nog wel bij het ernstige tekort van Assen.

Bij het onderwerp zichtbaarheid in de wijken zijn wij als CDA Assen van de partij. In de wijken gebeurt het! Dit komt per slot van rekening uit de koker van het CDA. Maar, de wijze waarop het nieuwe college dit voorstelt is wat het CDA betreft niet goed.  Inwoners willen actie, geen praatje met een wethouder die doorverwijst naar een ambtelijke organisatie. Ook niet als die zelf onder bezielende leiding van de directie goed bezig is met de transitie  naar een dienende en dienstverlenende organisatie. Onze voorkeur gaat er naar uit de buurteams een grotere rol te geven om samen met de inwoners de wijken versterken.

De feitelijke problemen worden naar ons oordeel in het bestuursakkoord slechts oppervlakkig aangestipt. Van een praktische aanpak is in de tekst geen sprake. En we hebben in de afgelopen twee jaar wel gezien waar dat toe leidt.

Is dit nu een negatief beeld voorzitter?

Geenszins is het de bedoeling van het CDA dit beeld op te roepen. Graag hadden wij aan de wieg gestaan van een 2de bestuursakkoord maar de keuzes zijn anders geweest. Moeilijk keuzes in een tijd waarin verantwoordelijkheden worden verschoven zonder de benodigde middelen. De komende jaren zullen wij als Gemeenteraad alert moeten zijn op de kwaliteit van de Raadsvoorstellen.

Voorzitter, ik wil eindigden met waar in ben begonnen.

”Wij zullen er alles CDA alles aan doen om te ondersteunen daar waar het kan en kritisch zijn daar waar het moet”.

 

Dank u wel voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.