16 maart 2019

Een sterk streekziekenhuis in Drenthe

Een sterk streekziekenhuis in Drenthe

Behoud basiszorg door verdergaande samenwerking

Inmiddels is niet alleen het rapport ‘Zorg in de regio’ van het kernteam bijgestaan door Gupta Strategics verschenen, ook is de discussie over de regionale zorg en de streekziekenhuizen volop op de agenda van de Tweede Kamer gezet door CDA-kamerlid Joba van den Berg. Daarnaast heeft CDA-minister Hugo de Jonge zijn inzicht in de doorgeschoten marktwerking in de zorg wereldkundig gemaakt in de media. Kortom, er is veel aandacht voor de regionale zorg. In tussen vraagt het kernteam om reacties op haar rapport. De gezamenlijke fractievoorzitters van het CDA in Emmen, Assen en Hoogeveen geven deze: behoud basiszorg door verdergaande samenwerking.

Onder basiszorg verstaan wij ook een volledig functionerende Spoedeisende Hulp en een ziekenhuis dat zeven dagen per week operationeel is. En ja, wij realiseren ons dat dit geld kost. Daarom moeten we in verdergaande samenwerking in Drenthe laten zien dat wij het nationale voorbeeld van een streekziekenhuis zijn. Ziekenhuiszorg waarop de Drenten trots zijn. Een ziekenhuis waar je graag geholpen wilt worden. En een ziekenhuis waar je graag wilt werken! Daarmee kunnen we ook werken aan het door de CDA-tweede Kamerfractie succesvol bestreden ‘leegzuigen van streekziekenhuizen door topklinische ziekenhuizen’. Onlangs heeft Joba van den Berg, die met de Drentse fractievoorzitters hierin samenwerkt, een motie ingediend in de Tweede Kamer. Die motie is inmiddels aangenomen en dat betekent dat we meer grip kunnen krijgen op de ontwikkelingen in de acute zorg.  “Topklinische ziekenhuizen trekken te veel basiszorg naar zich toe. Het CDA wil het 'leegzuigen' van regionale ziekenhuizen een halt toeroepen. Want zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio”, zegt Joba

We vinden dat de politiek een rol moet hebben in de bepaling van zorg. Zorg is te belangrijk om over te laten aan de zorgverzekeraars en daarmee aan de markt. Uiteindelijk zullen we het behoud van zorg in Drenthe in Den Haag moeten realiseren. Lokale CDA-ers hebben daarom momenteel wekelijks overleg met hun landelijk vertegenwoordigers. Joba van den Berg is 11 maart jl. op onze uitnodiging naar Hoogeveen gekomen en heeft tijdens een werkbezoek gesproken met lokale CDA-ers over de plannen rondom de Drentse ziekenhuiszorg. Provinciaal Lijsttrekker Henk Jumelet, ook bij dat werkbezoek aanwezig, sluit zich aan bij die breed gedeelde zorgen.

Als fractievoorzitters in de gemeenteraad van Assen, Emmen en Hoogeveen juichen we de formalisering van de samenwerking tussen de chirurgen van Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen toe. Maar we zien nog veel meer mogelijkheden tot samenwerking. Niet alleen tussen beide ziekenhuizen, maar ook tussen de ziekenhuizen en de huisartsenpraktijken, de zogenaamde 1e en 1,5-lijnszorg. We vinden dat de huisartspraktijk nog beter benut kan worden bij de behandeling van patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. In Hoogeveen zijn zeer succesvolle voorbeelden vanuit huisartsenpraktijken in De Weide en inmiddels in heel Hoogeveen rondom ouderenzorg. Deze voorbeelden hebben te lijden van de zoektocht rondom de toekomst van Treant locatie Bethesda. En dat terwijl voormalig zorgwethouder Erik Giethoorn hierover in den lande spreekbeurten hield om dit succes uit te dragen.

Naast de samenwerking met huisartsen, verloskundigen, ambulancezorg en anderen in het Drentse zorgnetwerk, moet ook gekeken worden naar de verdeling van zorg over Noordoost Nederland. Kunnen de samenwerkende Drentse ziekenhuizen via de ‘expertisecentra’ niet een deel van de zorgmarkt verwerven, geld verdienen en daarmee op drie plaatsen Spoedeisende zorg aanbieden? Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Het zorgnetwerk, de Drentse ziekenhuizen, de topklinische en academische ziekenhuizen. Als we in Drenthe de handen ineen slaan staan we sterker in de regio en zeker ook in Den Haag. Niet om één ziekenhuis om te bouwen, maar om drie ziekenhuizen voor te bereiden op de getransformeerde zorg en zo kapitaalvernietiging te voorkomen. Hierin zien wij duidelijk een rol voor het UMCG, voor de samenwerkende zorgverzekeraars of zelfs de minister. Basiszorg en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden. Zeker in een provincie met veel senioren. Het is nu een mooi natuurlijk moment om verdergaande samenwerking in de Raden van Bestuur in Drenthe zichtbaar te maken nu er vacatures zijn in die Raden. Een vrouw of man die als hoofdtaak krijgt de komende vijf jaar de samenwerking tussen het gehele zorgnetwerk van Drenthe vorm en inhoud te geven. Zodat de droom van vele Drenten verwezenlijkt kan worden: een sterk streekziekenhuis! Met drie locaties voorzien van basiszorg.

Daarmee komt er nieuw elan, kunnen samenwerkingen worden opgestart en kunnen innovatie-budgetten worden binnengehaald. De Drentse Ziekenhuizen moeten verder, met zorg-thuis, e-Health, robots en andere innovaties. Ze moeten werken aan preventieve zorg. Drenthe als blue zone! Nu staan we stil, stoppen we geld in dure onderzoekers en besteden we honderden uren aan overleg over hoe het verder moet en zien we patiënten onze Drentse zorg voorbijlopen. Voor het CDA is het doel duidelijk: tussen Zwolle en Groningen moet in Drenthe één sterk streekziekenhuis met drie locaties komen. Dit ziekenhuis heeft en behoud overal volledige basiszorg gecombineerd met rendabele planbare zorg in liefst zo hoog mogelijke volumes. Drenthe heeft straks hét top-streekziekenhuis van Nederland! CDA gaat ervoor!

Ronald Witteman, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Assen

Auke Oldenbeuving, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Emmen

Erik-Jan Kreuze, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hoogeveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.