25 februari 2022

Kansen voor "samenwerken en participatie"

Het CDA wil samen met u de uitdagingen van deze tijd zoals veiligheid, goede scholen, een goede leef- en werkomgeving en een verstandig klimaatbeleid gezamenlijk oppakken. Met daarbij realistische voorstellen zonder dwang of lastenverzwaring. We doen het als goed rentmeester niet alleen voor onszelf maar ook voor de volgende generatie. Het CDA wil deze kansen voor Assen graag met u uitwerken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.