14 februari 2022

Kansen voor "zorg initiatieven in de wijk op draagkracht ipv dwang"

Kritisch op nieuwe zorg initiatieven; We zijn kritisch op nieuwe zorginitiatieven voor begeleid wonen in woonwijken. Wij zijn voorstander van evaluatie met alle partijen om nader te bezien of een nieuw initiatief inpasbaar is. Bewoners van een wijk zijn geen zorgverleners en handhavers. Daar hebben we specialisten voor. Het CDA wil dat de buurten in balans blijven en dat nieuwe zorginitiatieven aansluiten bij de draagkracht van de wijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.