11 juli 2020

Zomerbrief

Beste CDA vrienden.

Wat een bijzondere tijd. Een gemeenteraad die vergadert via de computer. Werken vanuit huis. De deur niet uit om contacten te vermijden. Dit in tegenstelling hoe we het graag zouden willen hebben. Ontmoeten, samenzijn, overleg en debat. Je dierbaren even in de armen te kunnen nemen en je kinderen en kleinkinderen gewoon te kunnen ontvangen en ontmoeten. Gelukkig gaat alles weer langzaam en beetje richting normaal maar toch blijft het een bijzondere tijd.

Vanuit het Bestuur en fractie hopen wij dat het u goed gaat.

Graag hadden wij u de afgelopen tijd willen ontmoeten om samen met Frits Alberts (namens CDA Drenthe) te kijken naar de ontwikkelingen rondom het invullen van de vacatures in het bestuur. Er stond voor april/mei een ALV in de planning rondom het onderwerp aardbevingsschade.  Ondertussen zitten we vol in de energietransitie en willen we ook hierover graag met jullie in gesprek. Hopelijk kunnen we na de zomer e.e.a. weer langzaam gaan opstarten en kunnen we elkaar weer gaan ontmoeten.

Dat ontmoeten is ook nodig om de formaliteiten rondom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen af te handelen. Hiervoor is een bestuur noodzakelijk en we doen daarom nogmaals een beroep op jullie. Kent u iemand die beschikbaar is?.

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen is er binnen het CDA Landelijk de lijsttrekkerverkiezing. Het bestuur en de fractie bevelen deze van harte bij u aan. Stem met de aan u gestuurde stemcode voor donderdag 9 juli 12:00 op Mona Keijzer, Hugo de Jonge of Pieter Omzigt. Allen prachtige kandidaten.

Vanuit de Fractie:

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van diverse onderwerpen. In januari spraken we elkaar in de laatste ALV over de doorstart van een nieuw college en de rol van ons als CDA fractie.
De andere grotere onderwerpen :

 • Regionale energietransitie.
 • Omgevingsvisie
 • Economische agenda
 • Corona (Covid19)
 • Onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid.
 • Financiën.

In alle dossiers hebben we telkens een sterk eigen geluid laten horen waarbij steeds een 5 tal kaders werden aangehaald, waarbij we de raad en het college opriepen meer focus aan te brengen in de zaken die spelen. Ga besturen en niet reageren. Deze onderwerpen zijn :

 1. Veiligheid: Een betrouwbare overheid die duidelijk kaders aangeeft en grenzen stelt. Rechtvaardig en zorgend voor kwetsbare mensen. Onze stad moet veilig zijn.
 2. Binnenstad: Een nieuw koopmansplein is prachtig maar het is rondom VIA erg stil en er gaat nog eens 100.00 euro voor marketing Drenthe naar toe. Focus moet niet liggen op het opleuken van de openbare ruimte maar op de herstructurering van de binnenstad. Dat is de kern. De openbare ruimte volgt vanzelf wel. Wat is de focus hierop want met faciliteren en wijzen naar de vastgoed eigenaren en beleggers schieten we niets op. Laat zien dat er iets meer gebeurd dan voorbeeld een her-definiëring van de visie.
 3. Sociaal domein: Het college werkt hard aan het beteugelen van de kosten en het inhoudelijk sterker maken van de diverse producten. De fractie is wel benieuwd hoe we de trend gaan keren tussen te weinig geld vanuit de landelijke overheid en het toenemen van de kosten.
 4. Wonen: Assen, prachtige stad in de mooiste provincie van Nederland. Dat vinden steeds meer mensen en daarom is de CDA fractie benieuwd hoe we de koppeling tussen vraag en aanbod kunnen bedienen. Daarbij doelend op de disbalans tussen woonruimte voor dak en thuislozen, statushouders, jeugd, doorstroom, sociale woningbouw, nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaam leven enz.
 5. Werkgelegenheid; Blij als we zijn met de nieuwe bedrijven in Assen zijn we net zo blij met de zittende werkgevers in Assen. Waar wij als fractie naar zoeken is de focus waar we als stad op gaan inzetten. Focus aanbrengen zal ook middeleninzet effectiever maken.

Focus wat ons betreft meer op onderwijs. Voor Assen liggen hierin kansen om het mbo nog meer te verbinden met het aantrekken van werkgelegenheid. Benut het potentieel. 

In september start de raad weer op en gaan we gezamenlijk weer aan de slag. Blijf alert, blijf gezond.

 

Namens het bestuur:    Peter vd Vegt en Joost Witteman

Namens de Fractie:        Ronald Witteman
                                       Eddy de Korte
                                       Anna Hendriks
                                       John Kok
                                       Ingeborg Kreuze (steunfractie)                                  

Fijne Zomer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.