21 oktober 2018

Zonneparken, waar en hoe?

Zonneparken, waar en hoe? CDA zette daarvoor de puntjes op de i.

Het Raadsvoorstel vroeg de Raad om het beleidskader te bevestigen en daarbij ook een kaart met zoeklocaties voor zonneparken vast te stellen. Met dat kader en de locaties op de kaart moet fase 1 van het behalen van de doelstellingen uit de Visie energietransitie in werking treden. Die doelstellingen zijn:

  • 10% energiebesparing in 2020
  • 14% duurzame energie in 2020
  • Gebouwde omgeving klimaatneutraal in 2040
  • Gehele gemeente klimaatneutraal in 2050

CDA ondersteunt deze doelstellingen. Duurzaamheid is van belang in een land dat je door wilt geven. Maar, het college stelde voor om standaard een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven voor aanvragen voor zonneparken die in strijd zijn met de omgevingsvergunning. en dat is geen goed idee. Op initiatief van CDA Assen is daarop een amendement opgesteld en aangenomen waarbij dit standaard verklaren niet meer mogelijk is. CDA vindt dat bij dit soort even belangrijke als gevoelige onderwerpen de Raad het laatste woord moet hebben.

Een tweede amendement is, eveneens op initiatief van CDA Assen, opgesteld om te voorkomen dat de locatie Rhee die op de kaart voorkwam, op die kaart zou blijven staan. Tijdens de Raadsbehandeling bleek dat er in de gemeentelijke werkgroep helemaal geen overeenstemming is bereikt over deze locatie. Nog erger: de zg. vertegenwoordiger van Rhee bleek helemaal niet namens Rhee te mogen spreken. De gemeente verzuimde dit te controleren en kon daardoor rekenen op een fel en deskundig verzet uit Rhee. Logisch als je bedenkt dat de gemeente Assen zich niet aan haar eigen kader hield. CDA Assen steunde dit verzet en nam het voor hen op door de Raad te overtuigen dat de locatie Rhee niet op deze manier mag worden aangewezen. Het amendement is uiteindelijk zelfs Raadbreed aangenomen.

Tot slot heeft CDA Assen haar motie aangehouden waarin het college wordt opgeroepen van het zoeken naar gemeentegrenzen overschrijdende samenwerking een speerpunt te maken. Die samenwerking met andere gemeenten, de Provincie en het Rijk is belangrijk om de doelstellingen te halen. het college wil dit als Assen alleen oppakken. Wij vinden dat onverstandig. De toelichting van het college, dat zij in de Regionale Energie Strategie (RES) inzet op samenwerking weerhield CDA Assen er van om de motie nu direct door te zetten. Die samenwerking en haar opbrengsten zullen nauwlettend worden gevolgd.

Met onze aanpak weet het college zich gesteund en ook gecontroleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.