Kansen voor "een eerlijke en duurzame economie"

Levendige binnenstad:

Kwaliteit binnenstad

Het CDA staat positief tegenover het investeren in een levendige binnenstad. Initiatieven van ondernemers worden positief tegemoet getreden.
Een levendige binnenstad begint bij een goede parkeergelegenheid. We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en het effect is van gratis parkeren. We maken Assen voor buitenstaanders weer aantrekkelijk om te winkelen, de horeca te bezoeken of een culturele activiteit te ondernemen. Welkom in Assen moet het motto worden! Voor de inwoners wordt maximaal ingezet op duurzaam vervoer zoals de fiets en vormen van duurzaam stadsvervoer.

Vast terras op de kop van de Vaart

Gezellig aan een drankje zitten met uitzicht op de Vaart. Voor Assen is dit een goede aanwinst en het CDA ziet graag dat dit terras blijft.

Meer evenementen

Assen is meer dan de TT en het Drents Museum. Assen krijgt nog meer leuke (kleinschalige) evenementen. Daar worden de binnenstad, zoals bij voorbeeld het podium in de Gouverneurstuin, en de wijken bij betrokken. Alle culturele verenigingen krijgen ruimte om hieraan bij te dragen. ‘Beleef Assen’, voor jong en oud!

Ondernemen doe je samen:

Met ondernemers en niet over ondernemers

Huidige en nieuwe ondernemers in Assen mogen rekenen op hulp en ondersteuning van de gemeente. Klantgericht meedenken in plaats van het strak vasthouden aan de vele regeltjes zonder oog voor de specifieke situatie.
Ondernemers zijn creatief en initiatiefrijk. Dit moet gestimuleerd en ondersteund worden vanuit de gemeente. Het CDA vindt dat de gemeente als regelhulp moet fungeren om ondernemers te ondersteunen in het woud van wetten en regels. Hierdoor vallen ondernemers niet uit en kunnen zij zich maximaal richten op het ondernemerschap.  

Het CDA wil dat het Ondernemersloket meer kennis en mogelijkheden krijgt om (potentiële) ondernemers te helpen. Het CDA Assen wil dat hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld, want alleen zo houden wij onze belangrijke ondernemers in de stad.

Betaalbare winkelpanden

Veel panden in de binnenstad staan leeg. Lagere huren vragen is niet altijd een reële optie. Daarbij zijn ondernemers al veel geld kwijt voordat zij hun zaak kunnen starten. Daarom stelt het CDA voor de starterssubsidie nieuw leven in te blazen. Dit fonds wordt revolverend opgezet. Dus: het ter beschikking gestelde geld komt na enige tijd weer terug en is dan beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Het CDA vindt dat de overheid haar stimulerende rol moet oppakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.