ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Met Leeuwerikenveld II en het Europark heeft Coevorden vooralsnog voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen. Nieuwe terreinen zijn dan ook niet nodig; dat zou zelfs grote financiële risico’s met zich brengen.
Het CDA is voorstander van de zogenaamde SER-ladder. Dat wil zeggen: eerst de bestaande terreinen opknappen of herstructureren, daarna pas nieuwe overwegen. Hierbij zal ook rekening moeten worden gehouden met toenemende leegstand op bedrijventerreinen. Herinvullingen en/of herschikkingen zullen nodig zijn; het bedrijfsleven dient hierin z’n verantwoordelijkheid te nemen.
Met haar aanbod van bedrijventerreinen vormt Coevorden één markt met Emmen, Hoogeveen en Hardenberg. Samenwerking op het gebied van vraag en aanbod van bedrijfsterreinen ligt dan ook voor de hand. Samen sta je sterker. Dat geldt ook voor het gezamenlijk werken aan transities op het gebied van duurzame energievoorziening en de ‘biobased economy’.

Meer weten? Lees verder in het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.